Případ se týká události z roku 2007. Hanzelková tehdy na konci října porodila v nemocnici syna a vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným komplikacím, rozhodla se ze zdravotnického zařízení i s dítětem odejít. Lékaři s tím ale nesouhlasili a informovali policii. Za několik hodin do jejich bydliště dorazily sociální pracovnice doprovázené policisty a vozem záchranné služby a rodiče byli vyzváni, aby dítě do porodnice okamžitě vrátili.

Sociální pracovnice měly tehdy v rukou usnesení soudu o předběžném opatření, které říkalo, že dítě je nutné okamžitě odvézt zpět do porodnice. Matka a dítě, které neměly žádné zdravotní problémy, tak byly odvezeny zpět do zdravotnického zařízení, kde zůstaly další dva dny.

Český soud jí nevyhověl

Hanzelková se napřed obrátila na český soud a domáhala se od státu omluvy a odškodnění. Soud jí ale ani jedno nepřiznal. Následně se proto se svou stížností obrátila na štrasburský soud, který jí vyhověl a shledal, že došlo k porušení práva na soukromý a rodinný život.

Soud ve čtvrtek dospěl k závěru, že byl porušen článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týkající se soukromého a rodinného života a rovněž článek 13, který hovoří o právu na účinný právní prostředek nápravy. ČR musí stěžovatelům zaplatit 3000 eur za soudní náklady a výdaje.

Štrasburský soud řešil ve čtvrtek ještě jiný případ týkající se České republiky. V kauze dvou Češek, které si stěžovaly, že jim stát upírá právo na domácí porody, se přiklonil na stranu státu. [celá zpráva]