Z mázku

 
Fyzické symptomy :
 
 • akné, ekzémy, svědění, lepší hojení ran
 • alergie, nemoc motýlích křídel
 • únavový syndrom, posílení imunity
 • problém s ochranou, aurou
 • astma, pneumonie, deprese
 • alopecie, vypadávání vlasů, chlupů
 • PMS, nedonošené děti
 • přivtělené duše
 • nespavost, strach z vlastních snů
 • dlouhodobé záněty
 • obezita - jako ochrana v dospělosti
 • tinitus, pocit plnosti v hlavě, citlivost na hluk, doteky, světlo
 
 
Emocionální symptomy :
 
 • zahlcení, nátlak, stres
 • netolerance, odpojení od citů

 • slabá síla, slabá vůle, pocity viny

 • laktační psychóza, melancholie, cítí bolest celého světa, pláč

 • pocit nedostatku ochrany, zranitelnost, přecitlivělost, pocit nejistoty

 • pocit, že nemá kůži, chaos, strach, úzkost, agorafobie

 • přecitlivělost na hluk, dotek, jídlo, světlo

 • pocit žádné hranice - cítí se nahý, zranitelný, odhalený

 • odpojení od vlastních potřeb a pocitů

 • nejasné rozlišování mezi realitou a fantazií

 • nespavost a únavou kvůli prorockým a jasnovidným snům

 • nedostatečné vědomí vlastní identity